ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка – чрез писмо по пощата или e-mail, вкл. като по желание използва стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение № 6 на Закона за защита на потребителите, достъпен в Сайта (Приложение 1), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката,

ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Клиентът има право да се откаже от поръчаните Стоки без да посочва причина в 14 дневен срок от датата, на която са му доставени Стоките.

Отказът може да бъде упражнен чрез изпращане на Формуляра за отказ или чрез изпращане на изрично изявление, че се отказва от конкретния Договор на имейл адрес на Продавача:

office@sipivino.com

Клиентът трябва да върне Стоките в срок до 14 дни, считано от датата, на която е отправил отказа.

Клиентът понася за своя сметка разноските по връщане на Стоките. В случай, че Клиентът използва куриер заплаща разходите за връщането на Стоките съгласно тарифата на куриера.

Подлежат на връщане само Стоки, които са в оригиналната си опаковка, не са разопаковани, съхранявани са правилно (на нормалната стайна температура, не са държани на влажно място/ не са били изложени на пряка слънчева светлина и/или ниски, високи температури), които не са използвани и са с придружаващите ги документи. Стоките се връщат на следния адрес на Продавача: бул. „Цариградско шосе“ 425, складова база Универсал, склад 2, рампа 4, склад на Силико ООД.

Клиентът няма право на отказ за Стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, както няма право на отказ за други стоки/договори, посочени в чл. 57 от ЗЗП.

Продавачът трябва да възстанови на Купувача Продажната цена (ако е платена), за върнатите Стоки, и разходите по първоначалната доставка на Стоките в срок до 14 дни от получаване на отказа на Купувача.

Продавачът използва същото платежно средство, използвано от Купувача при плащане по Поръчката, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с по-големи разходи за Продавача.

Не подлежат на възстановяване допълнителните разходи за доставка на Стоките, когато Клиента изрично е избрал начин на доставяне на Стоките, различен от посочения в тези Общи условия.
Продавачът има право отложи възстановяването на сумите посочени по-горе в т.6. до получаване на непокътнатите Стоките обратно.

Продавачът има право да не приеме върнатата Стока в случай, че е с увредена опаковка; следи от употреба: отстранено фолио, скъсан бандерол, драскотини, удари, замърсявания; или по друг начин външният вид на връщаната Стока поражда съмнения у Продавача, че Стоката е съхранявана неправилно в 14 – дневния период на размисъл.

ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Формулят за отказ от поръчка можете да го свалите от тук.

ИМАТЕ ВЪПРОС ЗА ВРЪЩАНЕТО И ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ?

При въпроси относно нашата политика на връщане, можете да се свържете с нас на посочените контакти.