Доставка на продукти

Безплатна доставка: при поръчани 6 или повече бутилки вина. Безплатната доставка важи за територията на цяла България.

Начин на доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове, с куриер, със собствен транспорт или Доставка от Силико.

Доставки се извършват само в рамките на географската граница на Република България. Доставки от Силико се извършват само в рамките на София-Град и след предварителна уговорка с Продавача.

Доставките на стока с наложен платеж се извършват в рамките на три работни дни след потвърждаване на поръчката. При авансово плащане по банков път, с банкова карта доставките се извършват в рамките на три работни дни след заверка на сумата в банковата сметка на Доставчика.

Срок за доставка

Стоките се доставят до 3 (три) работни дни, като посоченият срок се прилага доколкото не противоречи на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

При всички случаи Доставчикът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете над 7 (седем) дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като пратките се доставят до входа на сградата.

При извършването на доставката се подписва документ за приемо–предаване, като Потребителят собственоръчно изписва и собственото и фамилното си име, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.

Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Доставчика и/или куриера, Доставчикът задържа поръчаната стока и изпраща уведомление до Потребителя. С уведомлението на Потребителя се дава срок от две седмици, в който той трябва да получи поръчаната стока на адреса на Доставчика, както и предупреждение за разваляне на договора при неизпълнение на това задължение на Потребителя. След изтичане на този срок и ако Потребителят не е приел стоката, договорът се разваля автоматично без необходимост от допълнителни волеизявления. В този случай Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на 10 (десет) процента от крайната брутна цена на стоката съгласно поръчката, както и обезщетение в размер на направените от Доставчика разходи по доставката. Доставчикът си запазва правото да търси обезщетения за по-големи вреди в резултат на развалянето, ако са налични такива.

Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес и/или телефон.

Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че в отношенията между тях удостоверените с подписа на доставчика обстоятелства относно доставката на стоката ще се смятат за верни до доказване на противното.

Доставчикът не носи отговорност при:

  • изчерпване на количества от дадени артикули;
  • забавяне на доставката до Доставчика от вносителите или производителите на съответните стоки;
  • забавяне на доставката от превозвача и/или куриера- форсмажор.

ИМАТЕ ВЪПРОС ЗА ДОСТАВКАТА НА ПРОДУКТИ?

При въпроси относно нашата политика на доставка, можете да се свържете с нас на посочените контакти.